Clairvoyance

Clairvoyance som ledelsesredskab og som redskab til selvledelse i eget liv.

Clairvoyance er godt når du står i en situation, hvor du ikke orker flere spørgsmål, og har brug for at få svar. Svar, der bringer dig videre i din ledelse, i dit liv - i dine beslutningsprocesser.

Clairvoyance hos mig, handler om at jeg mærker, hvor du er i dit liv lige nu og også kan mærke, hvordan du kommer godt videre. 

Som leder, kan du have svære beslutninger at træffe og mangler noget perspektivering, for at kunne træffe en endelig beslutning, som du har det godt med. Du får gennem clairvoyancen en indsigt, som mange gange kan hjælpe dig godt videre.

Som privatperson, handler det også ofte om beslutninger. Her i livsfaser, hvor du er forvirret over, hvad du skal gøre og mangler nogle perspektiver eller noget viden for, at du kan komme godt videre i livet.

Nogle tror, at jeg kan se hele deres barndom og liv. Det kan jeg ikke. Jeg ser dig nu og ser også hvilke muligheder du kan have, for at komme videre på en positiv måde.

Du får den hjælp og perspektivering du behøver lige nu. Hvilke valg du træffer på baggrund af denne perspektivering, er helt op til dig. 

En session foregår typisk ved, at vi er i kontakt ved fysisk møde, gennem mobil eller skype. Jeg lægger ud med at stille ind på dig og viderebringe, hvad jeg får. Herefter er det muligt for dig at stille spørgsmål.

Vil du vide mere eller bestille en tid er du velkommen til at ringe på 2874 0002 eller at kontakte mig.