LEAN og værdibaserede kulturprocesser

LEAN og værdibaserede kulturprocesser har fokus på mennesket bag arbejdskraften. Vi arbejder med tillid, kommunikation, motivation, gensidig respekt, samarbejde og selvdisciplin.

Det er: The soft way to hardcore business

Fordi:

  • vores følelser er styret af vores tanker
  • vores hænder og krop er styret af vores følelser
  • vi arbejder bedst, når vi er i balance med os selv
  • vi gerne vil at vores styrker ses og benyttes
  • vi yder mere når vi arbejder med noget vi har lyst til
  • vi lettere motiveres når vi ser meningen med det vi skal lave
  • vores sociale kompetencer er afgørende for både egen og andres følelse af trivsel
  • vi ind imellem har behov for støtte og udvikling for at kunne lede os selv og andre på vej, når selvdisciplinen svigter
  • det ikke er ligegyldig hvordan du får tingene sagt
  • det er i den gensidige respekt vi har lyst til at yde mere og hjælpe andre - herunder kolleger og arbejdsplads

 

Sammen, kortlægger vi problemerne. Finder strategierne og metoderne, som vil gøre en positiv forskel. Sammen finder vi en bedre måde at gøre, at udføre og at være på.

VIGTIGT: LEAN er ikke i sig selv et mål for at fyre medarbejdere eller for at få folk til at løbe hurtigere. LEAN er en kulturimplementering, der sikrer værdi i det daglige arbejdsflow og samarbejde. Vi arbejder frem mod det perfekte, gennem løbende forbedringer.

For længerevarende forløb kan det give mening at ansætte mig i en opstartsperiode. Så er jeg i huset og i den daglige dialog og til en løn der kan betales.

Kontakt mig for at aftale nærmere t. 28740002

LEAN - værdibaseret tilgang - værdiafklaring - LEAN - LEAN optimering - løbende forbedringer - positive forbedringer - værdistrømsanalyse - brændende platform - proceslandskab - løsninger - udfordringer - problemer - analyser - kaizen - audit - flow - LEAN flow - træk - produktionsflow - administrativt flow - forbedringsprocesser - LEAN tankegang - tillid - gensidig respekt - selvdisciplin - samarbejde - motivation - kommunikation - det er LEAN