Profiler for ledere

Jeg leverer et forløb med et kvalitativt og respekteret analyseværktøj til identifikation af grundlæggende adfærdstyper. Profilværktøjet bruges bl.a. til at understøtte ledelse af sig selv og af andre. Til at optimere samarbejdet med andre mennesker, til ansættelsesvurdering og til at sætte skub i din personlige udvikling.

Med respekt for dig vil jeg gennemgå din personprofil sammen med dig. Undervejs lærer du mere om dine styrker, svagheder, udviklingspotentialer, motivationsfaktorer, teamtilgang og meget mere. Særligt for de forskellige profiltyper er:

Styrkeprofilen:
Gør det, du er bedst til - brug dine personlige styrker optimalt. StyrkeProfilen er et profilværktøj til personlig udvikling baseret på positiv psykologi.

Når du kender dine styrker er meget mere muligt:
+ Du benytter dine ressourcer mere optimalt
+ Du ved mere om, hvad der hhv. dræner dig og giver dig energi
+ Du får et redskab, der støtter dig i, hvornår du skal sige til og sige fra
+ Du vil få en større forståelse for dig selv, og det du gør
+ Du ved mere om, hvad styrken er i netop dit lederskab

Adfærdsprofilen:
Her afdækkes din adfærd på to niveauer: som din naturlige person og som din person på arbejdet. Med adfærdsprofilen opfrisker du din bevidsthed omkring din adfærd og din måde at lede på.

Meget vil efter din personlige tilbagemelding vise sig i et mere logisk lys, og du vil have en større mulighed for, at udvikle din person samt din ledelsesstil i den retning, du gerne vil.

Du kan forvente følgende oplysninger ved personprofilen:
+ Beskrivelse af din persontype
+ Beskrivelse af dine motivationsfaktorer
+ Indsigt i din tilgang til samarbejde
+ Beskrivelse af dine styrker, svagheder og udfordringer
+ Generelt billede af din egen adfærd
+ Større sikkerhedhed i din fremtoning som leder

Makkerparprofilen:
Makkerparprofilen fremkommer ved at sammenholde jeres personlige profiler. Både styrkeprofilen og adfærdsprofilen kan benyttes som udgangspunkt. Formålet vil være at igangsætte, opbygge eller genopbygge et godt makkerskab.

+ I får en fælles forståelsesramme at tale ud fra
+ I oplever en større forståelse for hinanden
+ Der vil være færre konflikter
+ Et styrket makkerskab
+ En rollefordeling foretages på et velfunderet grundlag
+ Vi bevæger os fra tabubelagte emner til italesættelse og god dialog

Teamprofilen:
Teamprofilen skabes på baggrund af teammedlemmernes personlige profiler. Både styrkeprofilen og adfærdsprofilen er her brugbare. Teamprofilen styrker samarbejdet og optimerer effektiviteten af ledelsesteamets fælles formåen.

+ I får en fælles forståelsesramme at tale ud fra
+ I oplever en større forståelse for hinanden
+ Der vil være færre konflikter
+ Samarbejdet forstærkes
+ En rollefordeling foretages på et velfunderet grundlag
+ Vi bevæger os fra tabubelagte emner til italesættelse og god dialog
+ Et stærkt team

 

Generelt:
Jeg vægter en grundig tilbagemelding med tid til dialog, øvelser og spørgsmål meget højt, hvorfor vi sammen aftaler en god tidsramme for en kvalitativ tilbagemelding.